Garantie

Garantievoorwaarden Monasso M-EV

1. De e-scooters van Monasso hebben een garantieduur van 24 maanden met een maximum van 12.000 km. De Lithium-ion accu en de elektromotor hebben een garantieduur van 24 maanden, de oplader heeft 6 maanden garantie.  Gaat de accu stuk agv diepontlading (dit vind plaats als een lege accu, bv na het rijden of door het leeglopen bij stilstand, niet direct wordt opgeladen) dan geldt er geen garantie. De garantieduur begint op het moment wanneer de e-scooter wordt afgeleverd of op jouw naam wordt gezet. Wat als eerste plaatsvindt wordt als aanvangsdatum gehanteerd.

2. Gebreken welke vallen binnen de garantie worden door Monasso of een door Monasso geautoriseerde partij (dealer) vervangen of gerepareerd.

3. U kunt aanspraak maken op garantie indien:
a. Het aankoopbewijs kan worden overhandigd.
b. Alle onderhoudsbeurten (na 500km, vervolgens om de 3000km en minimaal 1 x per jaar) tijdig plaatsvinden.
c. De e-scooter conform het onderhoudsschema door een dealer van Monasso wordt onderhouden.
d. De e-scooter in originele staat is (er zijn geen onderdelen vervangen door niet-Monasso onderdelen).
e. De schade niet komt door nalatigheid, een verkeerd gebruik, overbelasting, een ongeval, kwaadwillige opzet of andere opzettelijke handelingen door jou of derden, of door overmacht.
f. De schade na vaststelling onmiddellijk gemeld wordt aan de dealer of Monasso.
g. De schade na vaststelling onmiddellijk gemeld wordt aan Monasso. De e-scooter conform de Nederlandse verkeerswet is gebruikt.

4. Indien de schade bij controle niet onder de garantie blijkt te vallen, zullen de gemaakte kosten bij de controle aan jou in rekening gebracht worden. Vervangen onderdelen tijdens de garantie vallen onder de reeds lopende garantie, de garantie loopt tot het einde van de oorspronkelijke garantietermijn. Dit is ook het geval indien je e-scooter is vervangen binnen de garantietermijn.

5. De garantie geldt niet voor:
a. Onderdelen die natuurlijk slijten (remblokken, remvoering, banden, lampen en schokdempers).
b. Remvloeistoffen, hydraulische vloeistoffen, vetten en sluitingen.
c. Geluiden en trillingen die geen invloed hebben op de veiligheid en het weggedrag van de e-scooter.
d. Corrosie of oxidatie aan de oppervlakte van het chassis en/of alle overige wel of niet behandelde metalen onderdelen.
e. Kleurverschillen tussen de eigenlijke kleur en die op de website/folders.

6. Er is geen recht op schadevergoedingen binnen de garantietermijn. Ook is er geen recht op vervangend vervoer voor de duur van de reparatie die binnen de garantietermijn valt.

Door je aan te melden ga je akkoord met de proefrit voorwaarden.